Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 3.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18–19 oktober (debatt)
 4.Högtidligt möte - Montenegro
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Meddelanden från talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Luftfartsavtal EU/Kanada *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***I (omröstning)
  7.8.Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (debatt)
 13.EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA (debatt)
 14.Situationen i Jemen (debatt)
 15.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)
 16.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet * - Mervärdesskattesatser * (debatt)
 17.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (debatt)
 18.Förlorad rösträtt i EU (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (149 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (42 kb) Omröstningar med namnupprop (443 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (25 kb) Omröstningar med namnupprop (51 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (413 kb) Omröstningar med namnupprop (754 kb) 
Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy