Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 3., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, a médiaszabadság hanyatlásáról Belaruszban, nevezetesen a Charta 97 ügyéről (B8-0457/2018).

II.   Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista helyzete (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post az S&D képviselőcsoport nevében, az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva és Marina Albiol Guzmán, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Arab Emírségekről, nevezetesen Ahmed Manszúr emberijog-védő helyzetéről (B8-0469/2018).

III.   Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen és Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, az ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartásáról Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (B8-0468/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat