Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg

3. Retsstatsprincippet i Rumænien (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Viorica Dăncilă (Rumæniens premierminister).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Dan Nica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky og Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (de tre sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen) (formanden præciserede for hver af dem), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen, Siegfried Mureşan og Ioan Mircea Paşcu.

Talere: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik