Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg

3. Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Viorica Dăncilă (Rumeenia peaminister).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dan Nica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale (asepresident märkis, et tegemist ei ole sinise kaardi küsimusega.), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky ja Marek Jurek arutelu läbiviimise kohta (asepresident andis selgitusi.).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (kolm viimast arutelu läbiviimise teemal) (asepresident andis neile selgitusi.), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek arutelu läbiviimise teemal, Siegfried Mureşan ja Ioan Mircea Paşcu.

Sõna võtsid Viorica Dăncilă, Frans Timmermans ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika