Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018 - Strasbourg

3. Oikeusvaltio Romaniassa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltio Romaniassa (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Viorica Dăncilă (Romanian pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Dan Nica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, joka esitti Rebegalle sinistä korttia nostamalla kysymyksen (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky ja Marek Jurek keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (kolme viimeistä puhujaa keskustelun johtamisesta) (puhemies vastasi kullekin heistä), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek keskustelun johtamisesta, Siegfried Mureşan ja Ioan Mircea Paşcu.

Puheenvuorot: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö