Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg

3. De rechtsstaat in Roemenië (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Viorica Dăncilă (premier van Roemenië).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Dan Nica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, om laatstgenoemde een "blauwe kaart"-vraag te stellen (de Voorzitter stelt vast dat het geen "blauwe kaart"-vraag betreft), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky en Marek Jurek over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, die een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer weigert te accepteren, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (deze laatste drie over het verloop van het debat) (de Voorzitter geeft elk van hen nadere toelichting), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek over het verloop van het debat, Siegfried Mureşan en Ioan Mircea Paşcu.

Het woord wordt gevoerd door Viorica Dăncilă, Frans Timmermans en Juliane Bogner-Strauss.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid