Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 października 2018 r. - Strasburg

3. Praworządność w Rumunii (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność w Rumunii (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrała Viorica Dăncilă (premier Rumunii).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE i Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Dan Nica, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Laurenţiu Rebega, James Carver, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki przedmówcy (Przewodniczący stwierdził, że to nie jest pytanie zadawane przez podniesienie niebieskiej kartki), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky i Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (ci troje w sprawie przebiegu debaty) (Przewodniczący udzielił każdemu z nich wyjaśnień), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty, Siegfried Mureşan i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrali: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności