Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg

3. Statul de drept în România (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept în România (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Viorica Dăncilă (prim-ministra României).

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, Dan Nica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, pentru a adresa acestuia din urmă o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (Președintele a constatat că nu este vorba de o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonațului albastru), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky și Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a oferit câteva precizări).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (ultimii trei deputați cu privire la desfășurarea dezbaterii) (Președintele a oferit fiecăruia câteva precizări), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii, Siegfried Mureşan și Ioan Mircea Paşcu.

Au intervenit: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans și Juliane Bogner-Strauss.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate