Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

3. Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsprincipen i Rumänien (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Viorica Dăncilă (Rumäniens premiärminister).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, och Ska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Dan Nica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Laurenţiu Rebega, James Carver, som ställde en fråga ("blått kort") till den föregående talaren (talmannen förklarade att det inte rörde sig om en fråga (”blått kort”); Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky och Marek Jurek yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, som avböjde en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (de tre sistnämna talarna kommenterade genomförandet av debatten) (talmannen förtydligade för var och en av dem); Eleftherios Synadinos, Marek Jurek, som yttrade sig om genomförandet av debatten, Siegfried Mureşan och Ioan Mircea Paşcu.

Talare: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans och Juliane Bogner-Strauss.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy