Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. října 2018 - Štrasburk

4. Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy (2018/2731(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením. Přivítal rovněž irskou ministryni pro evropské záležitosti Helen McEnteeovou.

Vystoupil Jüri Ratas (premiér Estonska).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Peter Lundgren za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Jüri Ratas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo a Arne Lietz.

Vystoupil Jüri Ratas.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí