Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg

4. Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (forhandling)
CRE

Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (2018/2731(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring til indledning af forhandlingen. Han bød endvidere Helen McEntee, Irlands minister for europæiske anliggender, velkommen.

Taler: Jüri Ratas (Estlands premierminister).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Peter Lundgren for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Jüri Ratas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo og Arne Lietz.

Taler: Jüri Ratas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik