Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg

4. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (arutelu)
CRE

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (2018/2731(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega. Ta tervitas ühtlasi Iirimaa Euroopa asjade ministrit Helen McEnteed.

Sõna võttis Jüri Ratas (Eesti peaminister).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Peter Lundgren fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jüri Ratas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo ja Arne Lietz.

Sõna võttis Jüri Ratas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika