Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. listopada 2018. - Strasbourg

4. Rasprava s premijerom Estonije Jürijem Ratasom o budućnosti Europe (rasprava)
CRE

Rasprava s premijerom Estonije Jürijem Ratasom o budućnosti Europe (2018/2731(RSP))

Predsjednik je dao kratku izjavu kao uvod u raspravu. Također je zaželio dobrodošlicu Helen McEntee, ministrici europskih poslova Irske.

Govorio je Jüri Ratas (premijer Estonije).

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik.

Govorio je Jüri Ratas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo i Arne Lietz.

Govorio je Jüri Ratas.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti