Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 października 2018 r. - Strasburg

4. Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy (2018/2731(RSP))

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia do debaty. Powitał również minister spraw zagranicznych Irlandii Helen McEntee.

Głos zabrał Jüri Ratas (premier Estonii).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Peter Lundgren w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Jüri Ratas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo i Arne Lietz.

Głos zabrał Jüri Ratas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności