Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg

4. Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei (2018/2731(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii. De asemenea, a urat bun-venit lui Helen McEntee, ministra irlandeză a afacerilor europene.

A intervenit Jüri Ratas (prim-ministrul Estoniei).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Peter Lundgren, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Jüri Ratas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo și Arne Lietz.

A intervenit Jüri Ratas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate