Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

4. Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid (2018/2731(RSP))

Talmannen inledde debatten med ett kort anförande. Han hälsade även Irlands minister för Europafrågor, Helen McEntee, välkommen.

Talare: Jüri Ratas (Estlands premiärminister).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Peter Lundgren för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Jüri Ratas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo och Arne Lietz.

Talare: Jüri Ratas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy