Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó och Seán Kelly

Betänkande Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld och José Inácio Faria

Betänkande Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria och John Howarth

Betänkande Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Notis Marias

Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt och Zoltán Balczó

Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering - B8-0397/2018
Jan Zahradil

EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil och Adam Szejnfeld.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy