Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2017

Ingivna texter :

A8-0320/2017

Debatter :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0379

Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

15. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), António Marinho e Pinto (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Diane James, grupplös, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios och Lampros Fountoulis.

Talare: Věra Jourová och Axel Voss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy