Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0412(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2018

Συζήτηση :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0380

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Η Nathalie Griesbeck παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Innocenzo Leontini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Maria Grapini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Λάμπρος Φουντούλης, Pirkko Ruohonen-Lerner, Γεώργιος Επιτήδειος και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Nathalie Griesbeck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου