Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0412(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2018

Ingivna texter :

A8-0001/2018

Debatter :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0380

Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg

16. Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Innocenzo Leontini för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Nathalie Griesbeck.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy