Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0201/2018

Внесени текстове :

A8-0201/2018

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0381

Протокол
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург

17. Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati и Ева Майдел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias и József Nagy.

Изказаха се: Andrus Ansip и Anna Maria Corazza Bildt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 4.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност