Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0228(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0201/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0201/2018

Keskustelut :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0381

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018 - Strasbourg

17. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati ja Eva Maydell.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias ja József Nagy.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.7.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö