Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0228(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0201/2018

Predkladané texty :

A8-0201/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0381

Zápisnica
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg

17. Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati a Eva Maydell.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias a József Nagy.

Vystúpili: Andrus Ansip a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 4.10.2018.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia