Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg

18. Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR a Petr Ježek v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili David Coburn a Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia