Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

23. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2018- ΕΥΕΔ (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2018 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου