Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Hääletused
  
9.1.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Käibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.4.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)
  
9.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)
  
9.6.Käibemaksumäärad * (hääletus)
  
9.7.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (hääletus)
  
9.8.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (hääletus)
  
9.9.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus (temaatiline arutelu)
 15.ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I (arutelu)
 16.Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 17.Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I (arutelu)
 18.Rahapesuriskid ELi pangandussektoris (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine (arutelu)
 21.Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (arutelu)
 22.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 23.Esitatud dokumendid
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (56 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (750 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (29 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (63 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (439 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (873 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika