Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Oikeusvaltio Romaniassa (keskustelu)
 4.Keskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Äänestykset
  
9.1.Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.ALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.4.Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)
  
9.5.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)
  
9.6.Arvonlisäverokannat * (äänestys)
  
9.7.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (äänestys)
  
9.8.Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (äänestys)
  
9.9.Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Vähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa (ajankohtainen keskustelu)
 15.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (keskustelu)
 16.Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 17.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
 18.Rahanpesuriskit EU:n pankkialalla (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen (keskustelu)
 21.Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (keskustelu)
 22.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (57 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (750 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (27 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (63 kb) 
 
Pöytäkirja (279 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (443 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (957 kb) 
Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö