Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 4.Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  9.1.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)
  9.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  9.6.Mervärdesskattesatser * (omröstning)
  9.7.Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal (omröstning)
  9.8.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (omröstning)
  9.9.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
 15.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (debatt)
 16.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (debatt)
 17.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (debatt)
 18.Risker för penningtvätt i banksektorn i EU (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter (debatt)
 21.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (debatt)
 22.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 23.Inkomna dokument
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (173 kb)
23/01/2019 13:18
  Närvarolista (61 kb)
19/02/2019 08:34
 
Protokoll (79 kb)
23/01/2019 13:18
  Närvarolista (11 kb)
19/02/2019 08:34
  Omröstningsresultat (26 kb)
31/12/2018 18:06
  Omröstningar med namnupprop (60 kb)
22/12/2018 07:46
 
Protokoll (279 kb)
23/01/2019 13:18
  Närvarolista (70 kb)
19/02/2019 08:34
  Omröstningsresultat (443 kb)
31/12/2018 18:06
  Omröstningar med namnupprop (870 kb)
22/12/2018 07:46
Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy