Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 4.Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  
9.1.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)
  
9.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  
9.6.Mervärdesskattesatser * (omröstning)
  
9.7.Internationella redovisningsstandarder: IFRS 17 Försäkringsavtal (omröstning)
  
9.8.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (omröstning)
  
9.9.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
 15.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (debatt)
 16.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (debatt)
 17.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (debatt)
 18.Risker för penningtvätt i banksektorn i EU (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter (debatt)
 21.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (debatt)
 22.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 23.Inkomna dokument
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (173 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (56 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (750 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (26 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (60 kb) 
 
Protokoll (279 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (443 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (870 kb) 
Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy