Rodyklė 
Protokolas
PDF 441kWORD 28k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas * 

Pranešimas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+536, 19, 110

 2. PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo ir Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis * 

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+615, 9, 43

 3. Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu * 

Pranešimas: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+597, 17, 52

 4. Sveikatos technologijų vertinimas ***I 

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą201ENF-
Teisės akto projektas
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-10
12-65
68-83
85-90
92-96
98-133
135-160
162-181
183-199
komitetas+
Po 2 straipsnio 1 dalies g punkto202PPE+
3 straipsnio 2 dalis209GUE/NGLVB-76, 565, 27
66komitetas+
3 straipsnio 3 dalis67komitetasEB-275, 372, 18
203PPEEB+368, 268, 29
6 straipsnio 2 dalis204PPEEB-295, 370, 1
84komitetas+
6 straipsnio 6 dalis205PPE+
91komitetas
6 straipsnio 12 dalis97komitetasEB-273, 388, 6
206PPEEB+356, 295, 19
13 straipsnio 12 dalis134komitetas-
207PPEEB+335, 303, 32
Po 22 straipsnio 1 dalies161komitetas-
208ALDE+
26 straipsnio 4 dalis210NPGUE/NGL-
182komitetas+
4 konstatuojamoji dalis200EFDD-
11komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+576, 56, 41
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL209 pakeitimas.

 5. Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I 

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-14
16
18
20-25
30-44
46-62
65
68
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas15komitetasdal.
1+
2/EB+336, 331, 3
17, 45komitetasatsk./EB+355, 311, 3
19komitetasatsk.-
26komitetasatsk./EB+335, 315, 17
27, 67komitetasatsk./EB+339, 314, 17
63komitetasatsk./EB+341, 325, 3
66komitetasatsk./EB+347, 321, 3
69komitetasatsk./EB+351, 317, 3
1 straipsnio 5 dalies a punktas83=93AD=EFDD,
Verts/ALE
VB-184, 397, 83
28ADkomitetasVB-283, 352, 30
81AD=95AD=S&D,
ALDE
VB+355, 284, 26
73PPE, ECRVB
1 straipsnio 5 dalies b punktas84=93AD=EFDD,
Verts/ALE
VB-187, 408, 72
28ADkomitetasVB-269, 368, 26
81AD=95AD=S&D,
ALDE
VB+359, 284, 24
Po 1 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos29, 64, 70komitetasEB-276, 385, 8
96, 98, 99ALDEEB+348, 313, 9
3 straipsnio 1 dalies m punktas74PPE, ECREB-272, 366, 18
Po 5 straipsnio77PPEVB-256, 385, 25
6 straipsnio 2 dalies d punktas75PPE, ECREB-279, 361, 23
Po 6 straipsnio 8 dalies76PPE, ECR-
Po 7 straipsnio 9 dalies78PPEVB-308, 324, 38
79PPE, ECRVB-317, 324, 26
13 straipsnio 1 dalies c punktas87NPVerts/ALE-
13 straipsnio 1 dalies d punktas88NPVerts/ALE-
14 straipsnio 1 dalis97ALDEEB-311, 330, 26
82S&DEB+349, 307, 8
I priedo A dalies 6.2 punkto 1 papunktis89Verts/ALE-
I priedo A dalies 6.2 punkto 2 papunktis90Verts/ALE-
I priedo A dalies 6.3 punkto 4 pastraipos 2 papunktis71PPE, ECR-
I priedo B dalies 6.2 punkto 1 papunktis91Verts/ALE-
I priedo B dalies 6.2 punkto 2 papunktis92Verts/ALE-
I priedo B dalies 6.3.1 punkto 4 pastraipos 2 papunktis72PPE, ECREB-283, 372, 9
19 konstatuojamoji dalis85revVerts/ALE-
20 konstatuojamoji dalis86NPVerts/ALE-
42 konstatuojamoji dalis94ALDE
80S&DEB+343, 311, 8
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+389, 239, 41
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:28, 73, 77, 78, 79 pakeitimai, 83=93NP, 84=93NP.
PPE:73, 81, 83, 84, 93 ir 95 pakeitimai.
S&D:81, 95 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:17, 19, 26, 27, 28, 29, 45, 63, 64, 66, 67, 69, 70 pakeitimai.
ECR:19, 26, 63, 66 ir 69 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
15 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „o lyginamojo rodiklio nepasiekęs gamintojas turėtų įgyvendinti griežtesnį išmetamo CO2 kiekio tikslą.“
2-oji dalis:šie žodžiai.
81 pakeitimas.
1-oji dalis:a punktas.
2-oji dalis:b punktas
93 pakeitimas.
1-oji dalis:a punktas.
2-oji dalis:b punktas.
95 pakeitimas.
1-oji dalis:a punktas.
2-oji dalis:b punktas.

 6. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai * 

Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-7
9-13
15-16
18-22
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas8komitetasdal.
1/VB+586, 73, 6
2/VB+543, 115, 3
17komitetasVB+529, 114, 3
po 1 straipsnio 1 dalies 1 punkto
Direktyva 2006/112/EB
97 straipsnio 1 dalis
23EFDDVB-87, 551, 26
14komitetas+
III a priedo 13 eilutės B stulpelis24NPGUE/NGLVB-179, 311, 175
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+536, 87, 41
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:8, 17 ir 24 pakeitimai.
EFDD:23 pakeitimas.
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL:
8 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „įgyvendinimo aktu“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 7. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0442/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0442/2018 (ECON komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+

 8. Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0397/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0397/2018 
(ITRE komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+

 9. ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0399/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0399/2018 
(REGI komitetas)
Po 8 dalies3GUE/NGL+
4GUE/NGLEB-151, 430, 55
Po 9 dalies1Verts/ALE+
Po I konstatuojamosios dalies2GUE/NGL-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika