Indiċi 
Minuti
PDF 291kWORD 80k
L-Erbgħa, 3 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-istat tad-dritt fir-Rumanija (dibattitu)
 4.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Estonja, Jüri Ratas, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 8.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.L-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.VAT: il-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.Valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa ***I (votazzjoni)
  9.5.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)
  9.6.Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud * (votazzjoni)
  9.7.Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni (votazzjoni)
  9.8.Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni (votazzjoni)
  9.9.L-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Dħul minimu għal Ewropa ġusta: dritt għaċ-ċittadini (dibattitu topiku)
 15.L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) ***I (dibattitu)
 16.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ***I (dibattitu)
 17.Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa ***I (dibattitu)
 18.Riskji ta' Ħasil tal-Flus fis-Settur Bankarju tal-UE (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali (dibattitu)
 21.Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (dibattitu)
 22.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Dokumenti mressqa
 24.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Intervent ta': Cécile Kashetu Kyenge.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei u Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez u Lola Sánchez Caldentey, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar id-deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (B8-0457/2018).

II.   L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva u Marina Albiol Guzmán, f'isem il-Grupp GUE/NGL dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (B8-0469/2018).

III.   Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon et Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen u Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (B8-0468/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. L-istat tad-dritt fir-Rumanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istat tad-dritt fir-Rumanija (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Viorica Dăncilă (Prim Ministru tar-Rumanija).

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, u Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, Dan Nica, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil dan tal-aħħar (Il-President ikkonstata li ma kinitx mistoqsija "karta blu"), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky u Marek Jurek dwar it-tmexxija tad-dibattitu (Il-President iċċara xi punti).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (dawn l-aħħar tlieta dwar it-tmexxija tad-dibattitu) (Il-President iċċara xi punti għal kull wieħed minnhom), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek dwar it-tmexxija tad-dibattitu, Siegfried Mureşan u Ioan Mircea Paşcu.

Interventi ta': Viorica Dăncilă, Frans Timmermans u Juliane Bogner-Strauss.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


4. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Estonja, Jüri Ratas, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Estonja, Jüri Ratas, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2731(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu. Huwa xtaq ukoll jilqa' lil Helen McEntee, Ministru tal-Affarijiet Ewropej tal-Irlanda.

Intervent ta': Jüri Ratas (Prim Ministru tal-Estonja).

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Peter Lundgren f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Jüri Ratas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo u Arne Lietz.

Intervent ta': Jüri Ratas.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President


5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.33.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Żvediżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Anders Sellström minflok Lars Adaktusson bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 3 ta' Ottubru 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Anders Sellström jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Intervent ta': Angelo Ciocca.


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 1.10.2018).

Il-Kumitat ECON għalhekk seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

°
° ° °

Intervent ta': Giulia Moi.


8. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 2 tal-Minuti ta' 2.10.2018).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


9.1. L-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward tal-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li tintroduċi s-sistema definittiva għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0366)


9.2. VAT: il-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fakultattiv fir-rigward ta' provvisti ta' ċerti merkanzija u servizzi suxxettibbli għall-frodi u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0367)


9.3. Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0368)


9.4. Valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0369)

Intervent ta' Soledad Cabezón Ruiz (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


9.5. Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0370)

Intervent ta' Miriam Dalli (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


9.6. Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0371)


9.7. Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0442/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0372)


9.8. Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0397/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0373)


9.9. L-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0399/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0374)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó u Seán Kelly

Rapport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld u José Inácio Faria

Rapport Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria u John Howarth

Rapport Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Notis Marias

Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt u Zoltán Balczó

Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni - B8-0397/2018
Jan Zahradil

L-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil u Adam Szejnfeld.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.46.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Dħul minimu għal Ewropa ġusta: dritt għaċ-ċittadini (dibattitu topiku)

Dħul minimu għal Ewropa ġusta: dritt għaċ-ċittadini (2017/2864(RSP))

Intervent ta': Laura Agea biex tintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp EFDD.

Interventi ta': Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sofia Ribeiro f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić u Danuta Jazłowiecka.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri u Elena Gentile.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ingeborg Gräßle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), António Marinho e Pinto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Diane James Membru mhux affiljata, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios u Lampros Fountoulis.

Interventi ta': Věra Jourová u Axel Voss.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


16. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pavel Svoboda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Innocenzo Leontini f'isem il-Grupp PPE, Emilian Pavel f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev u Maria Grapini.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Intervent ta': Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios u Notis Marias.

Interventi ta': Věra Jourová u Nathalie Griesbeck.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


17. Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Zdzisław Krasnodębski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati u Eva Maydell.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias u József Nagy.

Interventi ta': Andrus Ansip u Anna Maria Corazza Bildt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


18. Riskji ta' Ħasil tal-Flus fis-Settur Bankarju tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riskji ta' Ħasil tal-Flus fis-Settur Bankarju tal-UE (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR, u Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Brian Hayes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' David Coburn u Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé u Stanislav Polčák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta': Věra Jourová u Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp PPE:

Kumitat AFET: Anders Sellström

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Anders Sellström

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan: Anders Sellström

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


20. L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Eleonora Forenza u Ana Miranda, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, u Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Miguel Urbán Crespo, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Teresa Jiménez-Becerril Barrio li wieġbet, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias u Brando Benifei.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé u Julie Ward.

Interventi ta': Günther Oettinger u Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Bullock f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici u Jens Geier.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Günther Oettinger.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Ingeborg Gräßle, f'isem il-Kumitat CONT, dwar il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


22. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta grafika u l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta tixju u l-prodotti tat-tixju (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - skadenza: 7 Diċembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi sabiex jitqies il-progress xjentifiku u tekniku (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - skadenza: 26 Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN


23. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2018 - SEAE (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 3/2018 - L-Ombudsman Ewropew (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 23/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 24/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 25/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 26/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 27/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


24. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

B'konformità mal-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 19/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni;

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet N3/2018 - Ombudsman Ewropew;

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Kumitat tar-Reġjuni;

B'konformità mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 19/2018, DEC 20/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni;

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-10/C/18 - Qorti Ewropea tal-Awdituri.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 628.017/OJJE).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza