Index 
Proces-verbal
PDF 284kWORD 80k
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Statul de drept în România (dezbatere)
 4.Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Componența Parlamentului
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 8.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 9.Votare
  9.1.Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (vot)
  9.5.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (vot)
  9.6.Cotele taxei pe valoarea adăugată * (vot)
  9.7.Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare (vot)
  9.8.Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii (vot)
  9.9.Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni (dezbatere pe o temă de actualitate)
 15.Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I (dezbatere)
 16.Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I (dezbatere)
 17.Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
 18.Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale (dezbatere)
 21.Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (dezbatere)
 22.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 23.Depunere de documente
 24.Transferuri de credite și decizii bugetare
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

A intervenit Cécile Kashetu Kyenge.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Clare Moody, în numele Grupului S&D, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitor la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (B8-0457/2018).

II.   Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post în numele Grupului S&D, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL referitor la EAU, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitor la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (B8-0469/2018).

III.   Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei et Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen și Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitor la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (B8-0468/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Statul de drept în România (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept în România (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Viorica Dăncilă (prim-ministra României).

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, Dan Nica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, pentru a adresa acestuia din urmă o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (Președintele a constatat că nu este vorba de o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonațului albastru), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky și Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a oferit câteva precizări).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (ultimii trei deputați cu privire la desfășurarea dezbaterii) (Președintele a oferit fiecăruia câteva precizări), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii, Siegfried Mureşan și Ioan Mircea Paşcu.

Au intervenit: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans și Juliane Bogner-Strauss.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


4. Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei (2018/2731(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii. De asemenea, a urat bun-venit lui Helen McEntee, ministra irlandeză a afacerilor europene.

A intervenit Jüri Ratas (prim-ministrul Estoniei).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Peter Lundgren, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Jüri Ratas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo și Arne Lietz.

A intervenit Jüri Ratas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.33.


6. Componența Parlamentului

Autoritățile suedeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Anders Sellström, în locul lui Lars Adaktusson, ca deputat în Parlament, cu efect de la 3 octombrie 2018.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Anders Sellström se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

A intervenit Angelo Ciocca.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale anunțată în procesul-verbal de luni 1 octombrie 2018 (punctul 9 al PV din 1.10.2018).

Comisia ECON a putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

A intervenit Giulia Moi.


8. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 2 al PV din 2.10.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0366)


9.2. TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0367)


9.3. Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0368)


9.4. Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0369)

Au intervenit Soledad Cabezón Ruiz (raportoare), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.5. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0370)

Au intervenit Miriam Dalli (raportoare), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.6. Cotele taxei pe valoarea adăugată * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0371)


9.7. Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0442/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0372)


9.8. Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii (vot)

Propunere de rezoluție B8-0397/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0373)


9.9. Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate (vot)

Propunere de rezoluție B8-0399/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0374)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó și Seán Kelly

Raport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld și José Inácio Faria

Raport Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria și John Howarth

Raport Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Notis Marias

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt și Zoltán Balczó

Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil și Adam Szejnfeld.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.46.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni (dezbatere pe o temă de actualitate)

Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni (2017/2864(RSP))

A intervenit Laura Agea pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul EFDD.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Sofia Ribeiro, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić și Danuta Jazłowiecka.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri și Elena Gentile.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Ingeborg Gräßle (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), António Marinho e Pinto (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Diane James, neafiliată, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios și Lampros Fountoulis.

Au intervenit: Věra Jourová și Axel Voss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 4.10.2018.


16. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pavel Svoboda (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Innocenzo Leontini, în numele Grupului PPE, Emilian Pavel, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev și Maria Grapini.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Nathalie Griesbeck.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 4.10.2018.


17. Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Zdzisław Krasnodębski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati și Eva Maydell.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias și József Nagy.

Au intervenit: Andrus Ansip și Anna Maria Corazza Bildt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 4.10.2018.


18. Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, și Petr Ježek, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Brian Hayes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn și Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Věra Jourová și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

AFET: Anders Sellström

Subcomisia pentru drepturile omului: Anders Sellström

Delegația pentru relațiile cu Afganistan: Anders Sellström

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Forenza și Ana Miranda, Konstantinos Papadakis, neafiliat, și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Miguel Urbán Crespo, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Teresa Jiménez-Becerril Barrio care a răspuns, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé și Julie Ward.

Au intervenit: Günther Oettinger și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici și Jens Geier.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Günther Oettinger.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei CONT, referitoare la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 4.10.2018.


22. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia grafică și a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia absorbantă și produsele din hârtie absorbantă (D057037/02 – 2018/2848(RPS)) - termen: 7 decembrie 2018
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ține seama de progresul științific și tehnic (D058117/01 – 2018/2865(RPS)) - termen: 26 octombrie 2018
retrimis comisiei competente: TRAN


23. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite nr. 1/2018- SEAE (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 3/2018 - Ombudsmanul European (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 23/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 24/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 25/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 26/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 27/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 3/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 22/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


24. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 19/2018 – Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la transferul de credite INF 1/2018 – Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la transferul de credite N3/2018 – Ombudsmanul european.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la transferul de credite INF 2/2018 – Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 19/2018, DEC 20/2018 – Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la transferul de credite V/AB-10/C/18 – Curtea de Conturi Europeană.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 628.017/OJJE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate