Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg

2. Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Svetu: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0404/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000074/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0402/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Komisiji: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0403/2018)

Razprava je potekala dne2. oktobra 2018 (točka 12 zapisnika z dne 2.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty in Emma McClarkin, v imenu skupine ECR, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb in Bogdan Brunon Wenta, v imenu skupine PPE, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel in Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 4.10.2018.

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov