Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

2. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till rådet: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0404/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0402/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till kommissionen: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0403/2018)

Debatten hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 12 i protokollet av den 2.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty och Emma McClarkin, för ECR-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb och Bogdan Brunon Wenta, för PPE-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy