Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 4., Csütörtök - Strasbourg

3. A jemeni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni helyzet (2018/2853(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 14. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein és Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa és Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná és Maria Lidia Senra Rodríguez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat