Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2278(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις [2017/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Λάμπρος Φουντούλης και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Γεώργιος Επιτήδειος, Krzysztof Hetman, Νότης Μαριάς και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου