Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2278(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0229/2018

Ingivna texter :

A8-0229/2018

Debatter :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0378

Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

4. Paketet om strategin för offentlig upphandling (debatt)
CRE

Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling [2017/2278(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Tim Aker för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy