Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2862(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0456/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0376

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

5.2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 και B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Seán Kelly, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου