Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2861(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0451/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0451/2018

Разисквания :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0375

Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 3.10.2018 г.)


5.1. Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97

Предложения за резолюция B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 и B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo и Jaromír Štětina представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Michaela Šojdrová и Mark Demesmaeker.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Eduard Kukan и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 4.10.2018 г.


5.2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур

Предложения за резолюция B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 и B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Julie Ward, от името на групата S&D, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Wajid Khan и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Paul Rübig.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 4.10.2018 г.


5.3. Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион

Предложения за резолюция B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 и B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Илхан Кючюк, João Pimenta Lopes и László Tőkés представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová и Dubravka Šuica.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 4.10.2018 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност