Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2861(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0451/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0451/2018

Debaty :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0375

Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 3.10.2018)


5.1. Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97

Projekty rezolucji B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 i B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo i Jaromír Štětina przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Michaela Šojdrová i Mark Demesmaeker.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Eduard Kukan i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 4.10.2018.


5.2. Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora

Projekty rezolucji B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 i B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Julie Ward w imieniu grupy S&D, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Wajid Khan i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Paul Rübig.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 4.10.2018.


5.3. Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur

Projekty rezolucji B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 i B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes i László Tőkés przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor i Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová i Dubravka Šuica.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 4.10.2018.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności