Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2861(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0451/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0451/2018

Debatter :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0375

Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 3.10.2018.)


5.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97

Resolutionsförslag B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 och B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo och Jaromír Štětina redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Michaela Šojdrová och Mark Demesmaeker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Eduard Kukan och Carlos Iturgaiz.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 4.10.2018.


5.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor

Resolutionsförslag B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 och B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Julie Ward för S&D-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Wajid Khan och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Paul Rübig.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 4.10.2018.


5.3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang

Resolutionsförslag B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 och B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes och László Tőkés redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová och Dubravka Šuica.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 4.10.2018.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy