Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2861(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0455/2018

Předložené texty :

B8-0455/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.1

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

7.1. Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0451/2018

(nahrazující B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0375)

(Návrh usnesení B8-0455/2018 se nebere v potaz.)

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí