Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2861(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0455/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0455/2018

Keskustelut :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg

7.1. Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0451/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0375)

(Päätöslauselmaesitys B8-0455/2018 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö