Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2861(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0455/2018

Teksty złożone :

B8-0455/2018

Debaty :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.1

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

7.1. Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0451/2018

(zastępujący B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0375)

(Projekt rezolucji B8-0455/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności