Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2861(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0455/2018

Predkladané texty :

B8-0455/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.1

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

7.1. Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0451/2018

(nahrádzajúci B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero a Jordi Solé v mene skupiny v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0375)

(Návrh uznesenia B8-0455/2018 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia