Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2861(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0455/2018

Ingivna texter :

B8-0455/2018

Debatter :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

7.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0451/2018

(ersätter B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0375)

(Resolutionsförslag B8-0455/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy