Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2862(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0458/2018

Разисквания :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.2

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

7.2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0456/2018

(за замяна на B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir и Monica Macovei.

Приема се (P8_TA(2018)0376)

(Предложенията за резолюции B8-0458/2018 и B8-0469/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност