Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2862(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0458/2018

Debatten :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Stemmingen :

PV 04/10/2018 - 7.2

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

7.2. De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0456/2018

(ter vervanging van B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

ingediend door de volgende leden:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir en Monica Macovei.

Aangenomen (P8_TA(2018)0376)

(Ontwerpresoluties B8-0458/2018 en B8-0469/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid