Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2862(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0458/2018

Debaty :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.2

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

7.2. Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0456/2018

(zastępujący B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

złożony przez następujących posłów:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero i Jordi Solé, aw imieniu grupy Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir i Monica Macovei.

Przyjęto (P8_TA(2018)0376)

(Projekty rezolucji B8-0458/2018 i B8-0469/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności