Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2862(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B8-0458/2018

Dezbateri :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Voturi :

PV 04/10/2018 - 7.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

7.2. Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0456/2018

(care înlocuiește B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

depusă de următorii deputați:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir și Monica Macovei.

Adoptat (P8_TA(2018)0376)

(Propunerile de rezoluții B8-0458/2018 și B8-0469/2018 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate