Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2862(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0458/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.2

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

7.2. Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0456/2018

(nahrádzajúci B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

podaný týmito poslancami:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero a Jordi Solév mene skupiny Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir a Monica Macovei.

Prijatý (P8_TA(2018)0376)

(Návrhy uznesenia B8-0458/2018 a B8-0469/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia